KUP TERAZ!

Regulamin » Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży.

 

1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

1.1. Forma składania zamówień:

1.1.1. Zamówienia składane poprzez sklep internetowy www.gapas.eu

1.1.2. Zamówienia składane telefonicznie w DZIALE OBSŁUGI KLIENTA w godzinach od 8.30–16.00 pod numerami telefonu: 725 265 605.

1.1.3. Zamówienia składane w formie pisemnej i przesyłane faxem pod numer (24) 262 88 53.

1.2. Podstawowym warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia w przypadku zamówienia internetowego, podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu umożliwienia szybkiego kontaktu z klientem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności.

1.3. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 (www, fax, telefonicznie) będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym .

1.4. W przypadku wystąpienia chwilowego braku jakiegokolwiek produktu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizacje zamówienia DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA skontaktuje się z osoba składającą zamówienie w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji przesłanego zamówienia.

1.5. W przypadku gdy zamówienie, zostało zrealizowane (towar został wysłany) nie może być anulowane.

2. WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1. Zamówione towary dostarczane są do KLIENTA przez firmę spedycyjną FedEx lub Pocztę Polską.

2.2.Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie KLIENTA w przypadku, gdy odbiór przesyłki zostanie zlecony do realizacji bezpośrednio przez zamawiającego.

2.2.1.W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjną, z którą firma A.U.H. Bastion s.c. nie ma podpisanej umowy, zapłata za zamówiony towar musi być zrealizowana w formie przedpłaty na konto za pośrednictwem Transferuj.pl ( płatność ON-Line)


2.3. Formą płatności jest zapłata gotówkowa (pobranie) przy odbiorze towaru lub dokonanie przedpłaty na konto za pośrednictwem Transferuj.pl ( płatność ON-Line).

2.4. W przypadku zamówienia złożonego zgodnie z pkt 1 REGULAMINU oraz realizowanego w formie gotówkowej, wysyłka zostanie zrealizowana w terminie określonym przez KLIENTA.

2.5. W przypadku zamówienia złożonego zgodnie z pkt 1 REGULAMINU oraz realizowanego w formie przedpłaty na podstawie przesłanej Faktury Pro Forma, wysyłka zostanie zrealizowana po wpłynięciu kwoty na konto firmy A.U.H. Bastion s.c.

2.6. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nie odebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem lub nieobecnością odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. – koszty te pokrywa Klient.

2.7. Koszty transportu za zamówiony towar pokrywa Klient. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego towaru.

3. REALIZACJA DOSTAW


3.1. Zamówiony towar dostarczany jest do KLIENTA w sposób określony w pkt 2 Regulaminu. Wraz z dostawą towaru klient otrzymuje fakturę VAT LUB paragon.

3.2. Możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na zasadach określonych w pkt 2.2. Regulaminu.

3.3. W przypadku gdy kwota zamówienia netto jest wyższa niż 1.200 PLN koszty dostawy firmą kurierską pokrywa firma A.U.H. Bastion s.c.

3.4. Zamówiony towar zostanie wysłany w ciągu 24 godzin - w przypadku zamówienia złożonego zgodnie z pkt. 1 Regulaminu oraz przy formie płatności gotówkowej (pobranie) przy odbiorze towaru.

3.5. Zamówiony towar zostanie wysłany niezwłocznie po wpłynięciu kwoty na konto A.U.H. Bastion s.c. – w przypadku zamówienia złożonego zgodnie z pkt.1 Regulaminu oraz płatności w formie przedpłaty.

3.6.Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w szczególnych przypadkach np. przy nagłym wzroście wpływających zamówień lub innych okolicznościach uniemożliwiających szybką realizacje dostaw. Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe realizacją zlecenia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

3.7. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w terminie podanym na zamówieniu, inny czas realizacji uzgadniany jest z KLIENTEM.

3.8. W przypadku odbioru własnego, towar może być odebrany z naszego magazynu w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

3.9. W przypadku, gdy KLIENT nie odbierze wysłanego towaru, na które zostało potwierdzone zamówienie, zostanie obciążony kosztami transportu za wysyłkę oraz za zwrot towaru do naszej firmy.

3.10. Zamówiony towar powinien zostać odebrany od kuriera firmy spedycyjnej w dniu jego dostarczenia, w przeciwnym razie naliczana zostaje klientowi opłata w wysokości 4,00 zł za każdą dobę przechowywania towaru w magazynie firmy spedycyjnej.

3.11. Dostarczony towar powinien być odbierany od kuriera w sposób sprawny, w czasie nie powodującym zbyt długiego nieuzasadnionego oczekiwania kuriera na przyjęcie przesyłki przez odbiorcę. Klient otrzymujący przesyłkę za pobraniem powinien być przygotowany do bezzwłocznego uregulowania nalezności kurierowi w momencie dostawy przesyłki. W przeciwnym razie naliczana zostaje klientowi opłata w wysokości 4,00 zł za każde rozpoczęte 10 minut oczekiwania kuriera na przyjęcie należności.

 

4. ZWROTY TOWARU

4.1. Zgodnie z art.558 & 1 K.C. uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy A.U.H. Bastion s.c. i kupującymi.

4.2. Zasady zwrotów.

4.2.1.Odsyłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa nabywca.

4.2.2. Towar, który nie nosi znamion użytkowania może zostać zwrócony do naszej firmy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru wyłącznie po uprzednim ustaleniu i uzgodnieniu zwrotu z działem sprzedaży.

4.2.3. Warunkiem koniecznym do odesłania pieniędzy jest odesłanie podpisanej faktury korygującej na zwrócony towar.

4.2.4.Towar, który nosi jakiekolwiek znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

 

5. GWARANCJE I REKLAMACJE

5.1. Towary,które noszą ślady użytkowania nie podlegają reklamacji.

5.2. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej, z podaniem dokładnego opisu wadliwego towaru, daty zakupu oraz numeru dokumentu potwierdzającego zakup.

5.3. Po rozpatrzeniu pisma reklamacyjnego zareklamowany towar należy przeslac do naszej firmy na wlasny koszt.

5.4. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i jednostkowe.

5.5. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego zostaje wystawiona faktura korygująca lub wadliwy towar zostaje wymieniony na koszt naszej firmy.

5.6. W przypadku nie stwierdzenia wad fizycznych towaru, zostaje on odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.

5.7. Dostarczony towar należy przeliczyć w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia braków towaru należy sporządzić protokół z przedstawicielem fimy spedycyjnej lub niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą.

5.8. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej firma nasza nie ponosi odpowiedzialności.

 

6. CENY I OPŁATY

6.1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto, zawierają VAT 23%.

 

7. INFORMACJE KOŃCOWE

7.1. Firma A.U.H. Bastion s.c. zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu. Każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

7.2.Cennik zamieszczony na stronie www.gapas.eu nie jest ofertą w rozumieniu Prawa Cywilnego.

7.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

7.4. Wszelkie uwagi i skargi proszę kierować pod adres handel@gapas.eu
Facebook